Advokátní úschova

  • Advokátní úschova je právní službou poskytovanou v souladu s právními a stavovskými předpisy a podléhá tak přísné regulaci.
  • Smlouva o advokátní úschově je uzavírána mezi advokátem (schovatelem), prodávajícím (příjemce) a kupujícím (složitel) a je vždy písemná.
  • Při nakládání s uschovanými prostředky je schovatel ustanoveními smlouvy striktně vázán a nemůže se od ní odchýlit, nedohodnou-li se na tom složitel a příjemce vkladu.
  • Pro každý jednotlivý případ je přirazen samostatný účet úschovy, který má specifickou status, činící jej nedotknutelný vůči třetím subjektům (např. exekutorům) a po dobu účinnosti smlouvy o úschově tento účet slouží pouze pro daný obchodní případ.
  • Všechny prostředky přijaté do úschovy jsou evidovány v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou ČAK, coby kontrolní orgán, má díky tomu přesné informace o tom, jaké úschovy schovatel realizoval.
  • Vlastník peněžních prostředků, tj. až do splnění podmínek pro vyplacení příjemci složitel, je schovatelem vůči bance identifikován což posiluje ochranu složených prostředků před třetími osobami
  • Veškeré peněžní transakce probíhají bezhotovostními platbami v souladu s právními předpisy České republiky.
  • Klienti jsou v reálném čase prostřednictvím elektronické pošty informováni o pohybech na účtu úschovy. Na žádost klienta schovatel obratem vystaví písemné potvrzení o složení částky do advokátní úschovy.

Kde nás najdete

Sídlíme na adrese Vinohradská 1336/97, 120 00, Praha 2 - Vinohrady

Copyright © Mgr. Lucie Suchá, advokátka 2016
Tvorba www stránek People For Net a.s.